87 packs found on WatashiBot:
Batch Name Pack Size Filename
WatashiBot 1 49M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_PV_[1080p][B5791DC1].mkv [s]
WatashiBot 2 877M [Watashi]_Nekomonogatari _Kuro_[E117DD32].mkv [s]
WatashiBot 3 1.3G [Watashi]_Aura_-_Maryuuinkouga_Saigo_no_Tatakai_[BD][h264-720p][AAC][ABB7ADF1].mkv [s]
WatashiBot 4 4.0G [Watashi]_Aura_-_Maryuuinkouga_Saigo_no_Tatakai_[BD][h264-1080p][FLAC][6CFEEA64].mkv [s]
WatashiBot 5 2.0M [Watashi]Yamada_and_the_Seven_Witches_Trailer[BC5752B2].mkv [s]
WatashiBot 6 869M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_01_[720p][3B6F985C].mkv [s]
WatashiBot 7 810M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_02_[720p][EAD60EA9].mkv [s]
WatashiBot 8 786M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_03_[720p][591C5AAF].mkv [s]
WatashiBot 9 724M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_04_[720p][78E9649A].mkv [s]
WatashiBot 10 775M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_05_[720p][E9FAC41D].mkv [s]
WatashiBot 11 648M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_06_[720p][2091A760].mkv [s]
WatashiBot 12 714M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_07_[720p][61460B31].mkv [s]
WatashiBot 13 728M [Watashi]_Yamada_and_the_Seven_Witches_-_08_[720p][DEAB183F].mkv [s]
WatashiBot 14 197M [Watashi]_Yozakura_Quartet _-_Tsuki_ni_Naku_01_[480p][FC8372F3].mkv [s]
WatashiBot 15 332M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_01_[720p][D6391A7B].mkv [s]
WatashiBot 16 333M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_02_[720p][E0474FE1].mkv [s]
WatashiBot 17 527M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_03_[720p][0464ED72].mkv [s]
WatashiBot 18 479M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_04_[720p][8C1022B9].mkv [s]
WatashiBot 19 409M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_05_[720p][A8F84543].mkv [s]
WatashiBot 20 549M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_06_[720p][69C48833].mkv [s]
WatashiBot 21 441M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_07_[720p][F2812213].mkv [s]
WatashiBot 22 470M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_08_[720p][8DF35BCA].mkv [s]
WatashiBot 23 551M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_09_[720p][8923DA35].mkv [s]
WatashiBot 24 554M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_10_[720p][A601E0BB].mkv [s]
WatashiBot 25 532M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_11_[720p][09B3B1C7].mkv [s]
WatashiBot 26 566M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_12_[720p][07269221].mkv [s]
WatashiBot 27 425M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_13_[720p][0CAE5857].mkv [s]
WatashiBot 28 717M [Watashi]_Kami_no_Tsuki_-_01_[720p][9F8B96D8].mkv [s]
WatashiBot 29 538M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_14_[720p][F466FA0B].mkv [s]
WatashiBot 30 468M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_01v2_[720p][AC8918C4].mkv [s]
WatashiBot 31 414M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_02_[720p][CCBE29BD].mkv [s]
WatashiBot 32 327M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_03_[720p][8872E30D].mkv [s]
WatashiBot 33 686M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_15_[720p][A7D80D11].mkv [s]
WatashiBot 34 409M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_16_[720p][9E1F697F].mkv [s]
WatashiBot 35 312M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_04_[720p][CF8FE694].mkv [s]
WatashiBot 36 230M [CTWS]_Nobunagun_-_01_[720][02F2A7DE].mkv [s]
WatashiBot 37 295M [CTWS]_Nobunagun_-_02_[720][23136B0C].mkv [s]
WatashiBot 38 216M [CTWS]_Nobunagun_-_03_[720][721884F3].mkv [s]
WatashiBot 39 213M [CTWS]_Nobunagun_-_04_[720][0AB9DE88].mkv [s]
WatashiBot 40 434M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_17_[720p][EAB0DEEB].mkv [s]
WatashiBot 41 308M [CTWS]_Nobunagun_-_05_[720][1B406B3D].mkv [s]
WatashiBot 42 243M [Watashi]_Yozakura_Quartet _-_Tsuki_ni_Naku_02_[480p][ADBEE841].mkv [s]
WatashiBot 43 554M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_18_[720p][F7A55480].mkv [s]
WatashiBot 44 512M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_19_[720p][1A56729E].mkv [s]
WatashiBot 45 345M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_07_[720p][93BE3DFE].mkv [s]
WatashiBot 46 477M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_20_[720p][B22B82B9].mkv [s]
WatashiBot 47 438M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_08_[720p][15356771].mkv [s]
WatashiBot 48 516M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_21_[720p][7124F7E8].mkv [s]
WatashiBot 49 191M [CTWS]_Nobunagun_-_06_[720p][3C4AC171].mkv [s]
WatashiBot 50 470M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_22_[720p][3923C49D].mkv [s]
WatashiBot 51 320M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_09_[720p][4C330913].mkv [s]
WatashiBot 52 299M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_10_[720p][AC4BA4AD].mkv [s]
WatashiBot 53 629M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_23_[720p][C52145C2].mkv [s]
WatashiBot 54 273M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_05_[720p][425D0478].mkv [s]
WatashiBot 55 341M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_06_[720p][AFE82518].mkv [s]
WatashiBot 56 434M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_11_[720p][584F0CA8].mkv [s]
WatashiBot 57 382M [Watashi-Koi]_Wizard_Barristers_Benmashi_Cecil_-_12_[720p][01AB60F2].mkv [s]
WatashiBot 58 734M [Watashi]_Kill_la_Kill_-_24_[720p][36427D24].mkv [s]
WatashiBot 59 445M [Watashi]_Knights_of_Sidonia_-_01_[720p][F6322292].mkv [s]
WatashiBot 60 97M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_01_[720p][B5E8A0CE].mkv [s]
WatashiBot 61 2.2G [Watashi]_Anime_Mirai_2014_-_Harmonie_[BD_1080p_FLAC][12B0C50D].mkv [s]
WatashiBot 62 984M [Watashi]_Anime_Mirai_2014_-_Harmonie_[BD_720p_AAC][A5A6FFC6].mkv [s]
WatashiBot 63 59M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_02_[720p][2FE4491E].mkv [s]
WatashiBot 64 463M [Watashi]_Knights_of_Sidonia_-_02_[720p][98818CD8].mkv [s]
WatashiBot 65 9.0G [Watashi]_Patema_Inverted_[BD_1080p_FLAC][115216ED].mkv [s]
WatashiBot 66 4.2G [Watashi]_Patema_Inverted_[BD_720p_AAC][E3E33240].mkv [s]
WatashiBot 67 459M [Watashi]_Knights_of_Sidonia_-_03_[720p][662C05F1].mkv [s]
WatashiBot 68 74M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_03_[720p][9BA5CA93].mkv [s]
WatashiBot 69 53M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_04_[720p][EE95484C].mkv [s]
WatashiBot 70 46M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_05_[720p][0A62E8CB].mkv [s]
WatashiBot 71 65M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_06_[720p][7234D21F].mkv [s]
WatashiBot 72 580M [Watashi]_Knights_of_Sidonia_-_04_[720p][B684948A].mkv [s]
WatashiBot 73 53M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_07_[720p][C19AB273].mkv [s]
WatashiBot 74 41M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_08_[720p][7F1BD5B1].mkv [s]
WatashiBot 75 38M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_09_[720p][28CCC993].mkv [s]
WatashiBot 76 48M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_10_[720p][4E26BFDC].mkv [s]
WatashiBot 77 67M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_11_[720p][8C2760C2].mkv [s]
WatashiBot 78 299M [Vivid-Watashi] Aldnoah Zero - 01 [FF3C94D2].mkv [s]
WatashiBot 79 366M [Vivid-Watashi] Aldnoah Zero - 02 [FBC05FD6].mkv [s]
WatashiBot 80 382M [Vivid-Watashi] Aldnoah Zero - 03 [A96442C5].mkv [s]
WatashiBot 81 354M [Vivid-Watashi] Aldnoah Zero - 04 [79F89A8F].mkv [s]
WatashiBot 82 63M [Watashi]_Mahou_Shoujo_Taisen_-_12_[720p][096C4947].mkv [s]
WatashiBot 83 2.1G [Watashi]_Kill_la_Kill_-_25_[BD][h264-720p][AAC][8672DAAA].mkv [s]
WatashiBot 84 244M [Watashi]_Parasyte_-_the_maxim_-_01_[720p][8CA07B3E].mkv [s]
WatashiBot 85 229M [Watashi]_Parasyte_-_the_maxim_-_02_[720p][0401F474].mkv [s]
WatashiBot 86 202M [Watashi]_Parasyte_-_the_maxim_-_03_[720p][C97FE200].mkv [s]
WatashiBot 87 239M [Watashi]_Parasyte_-_the_maxim_-_04_[720p][A7E97910].mkv [s]